E-mail ook onder briefgeheim

E-mail en andere vormen van telecommunicatie krijgen voortaan ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid. Dinsdag 11 juli heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) artikel 13 van de Grondwet zo aan te passen dat ook voor deze vormen van communicatie het briefgeheim geldt.

In het huidige artikel 13 van de Grondwet wordt nog gesproken van telefoon- en telegraaf geheim. Dat is niet meer van deze tijd.

Alleen na tussenkomst van een rechter (of in het belang van de nationale veiligheid met toestemming van in de wet aangewezen personen) kan inbreuk op dit recht worden gemaakt. Dit geldt voortaan dus ook voor bijvoorbeeld sms of e-mail.

Het voorstel kent een lange voorgeschiedenis. Nadat eerdere kabinetten tot tweemaal toe een poging tot het moderniseren van dit Grondwetsartikel in eerste lezing zagen mislukken (in 1997 en 2004), is in deze kabinetsperiode het onderwerp weer opgepakt. Het voorstel tot wijziging van de Grondwet is nu in eerste lezing aangenomen door beide Kamers van de Staten Generaal. Een wijziging van de Grondwet gaat in twee ronden. Na verkiezingen wordt het voorstel in tweede lezing door de Tweede- en Eerste Kamer behandeld. De Grondwetswijziging heeft dan de steun van een tweederde meerderheid in beide Kamers nodig om aangenomen te worden.

bron: emerce

Share this post: